Rekruttering

Å ansette en ny medarbeider kan være tidskrevende og utfordrende. Feil person kan bli kostbart. Vi i Poolia kan hjelpe deg med å finne rett person til rett plass. Vi tar hele eller deler av prosessen for deg, og leverer personer av høyeste kvalitet.