Bemanning, ej i bruk

Ferielov & Feriepenger

Loven skiller mellom rett til ferie og rett til feriepenger. Alle arbeidstakere har rett til å avvikle ferie, dette gjelder også når man skifter arbeidsgiver. For å ha rett til full ferie, må du ha begynt i jobben senest 30. september. Har du begynt etter 30. september, har du rett til en ukes ferie samme år. Når har man rett på feriepenger? Det første året du er i jobb har du dermed ikke rett til feriepenger hvis du tar ut ferie. Du har rett til ferie, men da uten lønn. Det er viktig å drøfte ferieavviklingen tidlig etter ansettelse så man unngår eventuelle konflikter.

Ansettelsekontrakt

Det finnes ulike typer av ansettelser som har ulike egenskaper og fordeler. Uavhengig av hvilke type ansettelse som avses skal detaljene håndteres skriftlig der både medarbeideren og arbeidsgiveren skal ha hver sin kopi fra oppstart.

 

 

 

Oppsigelse

En oppsigelse ser ulikt ut avhengig av type arbeid den ansatte har, og om det er arbeidsgiveren eller arbeidstakeren som er den som tar initiativ til oppsigelse.

 

Prøveansettelse

En prøveansettelse er en tidsbegrenset ansettelse på maks seks måneder som automatisk blir til fastansettelse.  Dette er en perfekt mulighet for deg og din medarbeider på å bli kjent med hverandre og å avgjøre om dette er riktig for begge parter.

Lønnsforhandlinger

Til tider kan lønnsforhandlinger være vanskelig. Det er derfor viktig med åpen dialog og motivere hvorfor din medarbeider har sin spesifikk lønn. Noe som kan være behjelpelig er å ha god lønnsstatistikk og kunnskap om lønn.